• Добре дошли!

  Китното градче с най-дълга плажна ивица, уникално съчетание на море и планина, перлата на българското Черноморие - това е Обзор. Той се намира на 65 км южно от Варна на 73 км северно от Бургас. Градът се е превърнал в едно от най-привлекателните кътчета на България. Разположен е на ридовете на Стара планина, спускащи се към морето и по р. Двойница.

  Морският бряг стои само на 150 метра. В близост се намират два парка и амфитеатър. Дискотека “Спейс клуб” е само на 150 метра.

  Горската свежест и финия пясък на крайбрежието са невероятно съчетание между гора и море.

  Заповядайте при нас, където ще изкарате една незабравима ваканция! • <html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <meta name=ProgId content=Word.Document> <meta name=Generator content="Microsoft Word 12"> <meta name=Originator content="Microsoft Word 12"> <link rel=File-List href="prices.files/filelist.xml"> <link rel=Edit-Time-Data href="prices.files/editdata.mso"> <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Author>MyPC</o:Author> <o:Template>Normal</o:Template> <o:LastAuthor>MyPC</o:LastAuthor> <o:Revision>3</o:Revision> <o:TotalTime>6</o:TotalTime> <o:Created>2022-05-30T15:15:00Z</o:Created> <o:LastSaved>2022-05-30T15:21:00Z</o:LastSaved> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>132</o:Words> <o:Characters>753</o:Characters> <o:Lines>6</o:Lines> <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>884</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>12.00</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--> <link rel=themeData href="prices.files/themedata.thmx"> <link rel=colorSchemeMapping href="prices.files/colorschememapping.xml"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>BG</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:204; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520081665 -1073717157 41 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} h2 {mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"03;0285 2 =0:"; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:2; font-size:18.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; font-weight:bold;} p {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"7=5A5= B5:AB =0:"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} span.2 {mso-style-name:"03;0285 2 =0:"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:9; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"03;0285 2"; mso-ansi-font-size:13.0pt; mso-bidi-font-size:13.0pt; font-family:"Cambria","serif"; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:major-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:major-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:major-bidi; color:#4F81BD; mso-themecolor:accent1; font-weight:bold;} span.a {mso-style-name:"7=5A5= B5:AB =0:"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"7=5A5= B5:AB"; mso-ansi-font-size:8.0pt; mso-bidi-font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-font-family:Tahoma;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:720517016; mso-list-template-ids:-423715476;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> </style> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:">@<0;=0 B01;8F0"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> </head> <body lang=BG link=blue vlink=purple style='tab-interval:35.4pt'> <div class=Section1> <p class=MsoNormal><span style='font-family:Symbol;mso-ascii-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'></span><span style='mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><span style='mso-spacerun:yes'> </span><o:p></o:p></span></p> <div> <h2><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>&5=8<o:p></o:p></span></h2> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><span style='mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-no-proof:yes'><img width=32 height=32 id="_x0000_i1025" src="images/page1_img2.jpg"></span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>@E8B5:BC@0B0 =0 A3@040B0 5 @5?;8:0 :J< :;0A8:0B0, AB>8 5;530=B=> 8 :>=B@0AB8@0 =0 >:>;=>B> ?@>AB@0=AB2>, ?>AB@>5=0 5 2010 3>4.<br> 07?>;030<5 A 3 42>9=8 , 3 B@>9=8 AB08 8 3 D0<8;=8 A G5B8@8 ;53;0.<br> AO:0 AB0O 5 ;C:A>7=> >1702545=0 A:<o:p></o:p></span></p> <ul type=disc> <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span style='mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>- A0=8B0@5= 2J75;<o:p></o:p></span></li> <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span style='mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>- :;8<0B8:<o:p></o:p></span></li> <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span style='mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>- A0B5;8B=0 B5;52878O<o:p></o:p></span></li> <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span style='mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>- 15768G5= 8=B5@=5B<o:p></o:p></span></li> <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span style='mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>- <0 >B:@8B 10A59= A 460:C78<o:p></o:p></span></li> <li class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt'><span style='mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>- #4>1=> 70 ?0@:8@0=5<o:p></o:p></span></li> </ul> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p><0 10A59= A 460:C78. #4>1=> 70 ?0@:8@0=5.<o:p></o:p></p> <table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=4 cellpadding=0 width="100%" style='width:100.0%;mso-cellspacing:3.0pt;mso-yfti-tbllook:1184' id="price_list"> <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes'> <td rowspan=2 style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>F5=8 70 AB0O =0 @5F5?F8O<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td rowspan=2 style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>@>9 AB08<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>>B 1./=C<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>>B 13.09<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>>B 26..=8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>>B </span><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>2</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>..;8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>>B 28.23CAB<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>>B 14.!5?<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:1'> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4> 12.09<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4> 25..=8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4> </span><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>1</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>..;8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4> 27.23<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4> 13.!5?<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4> 31.5:<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:2'> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>42>9=0<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>=5 @01>B8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>70</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>70</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>90</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>70</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>=5 @01>B8<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:3'> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>B@8 ;53;0<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>3<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>=5 @01>B8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>80</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>80</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>110</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>80</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>=5 @01>B8<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:4;mso-yfti-lastrow:yes'> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>D0<8;=0<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'><b><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>4<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>=5 @01>B8<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>100</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>100</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>1</span><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: EN-US'>30</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US'>100</span><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> ;2<o:p></o:p></span></p> </td> <td style='padding:.75pt .75pt .75pt .75pt'> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'>=5 @01>B8<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </table> <p class=MsoNormal><span style='mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p>&5=8B5 2:;NG20B !, BC@8AB8G5A:0 B0:A0, 10A59=, 8=B5@=5B</p> </div> </div> </body> </html>
 • Контакти

  гр. Обзор, ул. Нептун 14
  Телефон:0898 431 555 ; 0899 923 963
  E-mail: helius_bg@abv.bg